Az adatkezelő személye és célja:

A joomlap.hu (SCHLOSSZER TAMÁS ARTÚR, 1038 BUDAPEST 3 ker. SZINDBÁD UTCA 3. 4 em. 38 ajtó, Nyilvántartási szám: 34895132, továbbiakban Szolgáltató) célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a személyes adatok védelmére. Ennek érdekében Szolgáltató minden olyan biztonsági és technikai intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát biztosítja.

Szolgáltató tevékenysége:

Szolgáltató a főtevékenységének megfelelően (ÖVTJ-kód: 620104 – Számítógépes programozás m.n.s., ÖVTJ-kód: 620101 – Egyedi szoftverfejlesztés, ÖVTJ-kód: 620103 – Weblap tervezése (webdizájn), ÖVTJ-kód: 731101 – Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés,) programozási (informatikai) megbízásokat teljesít ügyfelei számára.

Irányadó jog:

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete;

A személyes adatok eljutása Szolgáltatóhoz:

 • e-mailben: info@joomlap.hu (Szolgáltató központi e-mail címén keresztül);
 • vagy Szolgáltató számára személyesen irodájába elhozva kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja, az Ön személyes hozzájárulása.

Árajánlatkéréshez szükséges személyes adatok kezelése:

 • Teljes név/Cégnév - a teljes név/cégnév megadása a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük ki árajánlatunkat.

Ajánlatkérő a fenti adatok megadásával Szolgáltató számára az árajánlat készítéshez szükséges legszükségesebb adatokat szolgáltatja. Ezen adatokat és a megbízásra küldött dokumentumokat Szolgáltató bizalmasan kezeli. Szolgáltató számára eljuttatott és megismerhető adatok Ajánlatkérő részéről önkéntes jelleggel történnek.

Megrendeléshez szükséges személyes adatok feldolgozása:

A megrendelés során a megrendelőlap kitöltésével a Megrendelő az alábbi adatok feldolgozásához járul hozzá:

Természetes személy esetében:

 • Megrendelő személy neve - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Számlázási cím - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Postacím - a postacím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre a postacímre küldjük el a számlát.
 • Kapcsolattartó személy neve - a kapcsolattartó megadása a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük el az elkészített fordítást.

Nem természetes személy esetében:

 • Megrendelő cég neve - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Számlázási cím - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Postacím - a postacím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre a postacímre küldjük el a számlát.
 • Adószám - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Kapcsolattartó személy neve - a kapcsolattartó megadása a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Telefonszám - a telefonszám a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de a megbízás során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Szolgáltató a fenti személyes adatokat kizárólagosan szolgáltatásának biztosítása és a szolgáltatási díjak kiszámlázása végett dolgozza fel. Szolgáltató számára eljuttatott és megismerhető adatok Megrendelő részéről önkéntes jelleggel történnek.

A megbízás során a bizalmas információk, dokumentumok, anyagok feldolgozása:

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas információkat, anyagokat, dokumentumokat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képeznek Szolgáltató szolgáltatását biztosító Alvállalkozók.

Amennyiben a Szolgáltató a megbízások teljesítését Alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

Az adatkezelés helye, tárolása:

A személyes adatokat Szolgáltató telephelyén (1038 BUDAPEST 3 ker. SZINDBÁD UTCA 3. 4 em. 38 ajtó), székhelyén, informatikai rendszerén és tárhelyszolgáltatóján (RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) keresztül tárolja és kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket Szolgáltató hozza meg. A papíralapú adatokat Szolgáltató az iratkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Adatbiztonság:

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan gondoskodik a megfelelő biztonsági és technikai háttér biztosításáról. Mivel az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, annak működésére a Fordítóirodának nincs ráhatása. Működése, illetve az ezzel kapcsolatos károk tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Fogalommeghatározások:

 • Szolgáltató: SCHLOSSZER TAMÁS ARTÚR
 • Ajánlatkérő: az ajánlatot kérő természetes vagy jogi személy.
 • Megrendelő: a megrendelést végző természetes vagy jogi személy.
 • Internet: Az internet olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World Wide Web) - Forrás: Wikipédia

Adatkezelési irányelvünkkel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: